Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach, ul. Stefana Batorego 64D
logotyp-CRE

logo CRE

Warsztaty dla młodzieży. Nowa formuła!

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego już po raz kolejny organizuje warsztaty mające na celu edukowanie społeczeństwa w zakresie wdrażania nowoczesnych rozwiązań informatycznych oraz budowy społeczeństwa informacyjnego.

 

W tym roku, w odpowiedzi na wyniki ankiety przeprowadzonej wśród naszych cyfrowych nastolatków – proponujemy także warsztaty w trybie intensywnym i zdalnym. Każdy znajdzie coś dla siebie!

 

Zakres tematyczny:

m.in. podstawy programowania, grafiki komputerowej, tworzenie stron internetowych, gier i aplikacji mobilnych – szczegółowy program i harmonogram w oddzielnym pliku.

 

Wykładowcy/trenerzy:

Warsztaty prowadzą dydaktycy z doświadczeniem w edukacji dzieci i młodzieży w zakresie technik komputerowych i informatyki, autorzy treści do ePodręcznika z informatyki na wszystkich poziomach edukacyjnych, pracownicy Ośrodka Nowoczesnych Technologii w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Trenerzy posiadają wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie programowania, budowy stron internetowych, tworzenia grafiki, aplikacji mobilnych oraz gier.

 

Miejsce przeprowadzenia warsztatów:

Sala komputerowa w siedzibie Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, ul. Kopcińskiego 29, 90-142 Łódź.

 

Terminy poszczególnych warsztatów:

 

  • Grupa 1: 12-18.06.2024 r. warsztat zdalny, poziom zaawansowany 3h dziennie (16:00-19:00 – tylko dla osób zaawansowanych, którzy otrzymają odpowiednią liczbę punktów w teście wstępnym,
  • Grupa 2: 1-5.07.2024 r. (10:00-16:00), warsztat stacjonarny 6h, w tym jedna przerwa 30 min,
  • Grupa 3: 8-12.07.2024 r. (10:00-16:00) warsztat zdalny.

Czas trwania pojedynczego warsztatu:

5 (pięć) dni.

 

Uczestnicy:

max. 40 uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu województwa łódzkiego. Uczniowie zostaną podzieleni na grupy zgodnie ze zgłoszeniami.

 

Wymiar godzinowy warsztatów:

  • 6 godzin zegarowych dziennie (w tym jedna 30-minutowa przerwa), tj. godzina rozpoczęcia: 10.00, godzina zakończenia: 16.00, ALE uczestnik zobowiązany jest do punktualnego przyjścia na warsztaty najpóźniej na 15 minut przez rozpoczęciem zajęć (zarówno zdalnie jak i stacjonarnie).
  • 3h warsztatów – w przypadku intensywnej grupy zaawansowanej.

Jedna osoba może wziąć udział tylko w jednym pięciodniowym warsztacie. Zajęcia zostaną przeprowadzone zgodnie z harmonogramem, regulaminem i scenariuszami warsztatów stworzonymi przez Wykonawcę. Uczestnicy otrzymają dyplomy uczestnictwa w warsztatach.

Wykorzystywane oprogramowanie: open-source, w celu umożliwienia ćwiczenia nabytej wiedzy w przyszłości bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów; program warsztatów powinien uwzględniać także zaprezentowanie innego oprogramowania, również komercyjnego, dostępnego na rynku.

Wypełnione i podpisane Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego lub Oświadczenie pełnoletniego uczestnika prosimy przesłać na adres si@lodzkie.pl

Warsztaty KODO Łódzkie mają za zadanie popularyzować wiedzę z dziedziny nowych technologii wśród osób młodych z terenu województwa łódzkiego i zachęcić ich do podnoszenia umiejętności informatycznych.

Umowa na realizację zadania aktualnie jest procedowana.

Formularz rejestracyjny oraz dokumenty do pobrania dostępne na stronie elodzkie.pl: https://elodzkie.pl/wydarzenia/kodo-lodzkie-2024