Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach, ul. Stefana Batorego 64D
logotyp-CRE

logo CRE

Sieci współpracy

SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
Realizacja pracy w sieci wrzesień 2023 / sierpień 2024

Lp.

Tytuł / Temat sieci / Koordynator sieci

1.

Pasja – aktywne dziecko w czasie wolnym. Innowacja dla zdrowia.

dr Beata Krokocka
b.krokocka@cresk.edu.pl

2.

Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia.

Marzenna Piwowar-Zrazek
m.piwowar@cresk.edu.pl

3.

Realizacja awansu zawodowego.

Elżbieta Masny
e.masny@cresk.edu.pl

2.

Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia.

Marzenna Piwowar-Zrazek
m.piwowar@cresk.edu.pl

5.

Szkoła wobec wyzwań migracyjnych. Uchodźcy w szkole.

Małgorzata Wrzodak
m.wrzodak@cresk.edu.pl

6.

Budowanie więzi interpersonalnych katechety z uczniami.

ks. dr Roman Sękalski
r.sekalski@cresk.edu.pl

7.

Terenoznawstwo w geografii i  edukacji dla bezpieczeństwa.

Radosław Małkus
r.malkus@cresk.edu.pl

8.

Wychowanie i profilaktyka.

Marek Rawski
m.rawski@cresk.edu.pl

9.

Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole.

Magdalena Mikulczyk
m.mikulczyk@cresk.edu.pl

10.

Laboratorium przyszłości i TIK.

Robert Gruszewski
r.gruszewski@cresk.edu.pl

11.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w praktyce szkolnej.

Teresa Uszyńska
t.uszynska@cresk.edu.pl

12.

Uczymy się od siebie, aby innych uczyć historii.

Alicja Wachnianin-Męcina
a.wachnianin@cresk.edu.pl

13.

Realizacja Wojewódzkiego Projektu “Łódzkie Dwujęzyczne” w roku szkolnym 2023/2024 – III edycja.

Anna Garstka
an.garstka@cresk.edu.pl

14.

Rozwijanie kreatywności uczniów klas młodszych.

Maria Biernat
m.biernat@cresk.edu.pl

15.

Katechetyczne inspiracje.

Renata Stępniak
r.stepniak@cresk.edu.pl

16.

Najmłodszy użytkownik w bibliotece – inspiracje do pracy z  przedszkolakiem i uczniem edukacji wczesnoszkolnej.

Beata Sawicka
b.sawicka@cresk.edu.pl

17.

Kalendarz wydarzeń czytelniczych – promocja czytelnictwa 365 dni w roku.

Monika Sibielak
m.sibielak@cresk.edu.pl

18.

Kreatywny bibliotekarz.

Mariola Ziental
m.ziental@cresk.edu.pl

19.

Kreatywna biblioteka – uczy, bawi, rozwija.

Małgorzata Bartnicka
m.bartnicka@cresk.edu.pl

20.

Emocje a dziecko-propozycje zajęć dla dzieci i nie tylko.

Małgorzata Siucińska
m.siucinska@cresk.edu.pl

21.

Nowoczesna biblioteka – nauczyciel z pasją.

Elżbieta Brocka
e.brocka@cresk.edu.pl

22.

Jak popularyzować czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży.

Agnieszka Bakalarska-Majka
a.majka@cresk.edu.pl

23.

Kamishibai jako narzędzie edukacyjne w pracy z uczniami.

Aneta Brzezińska
a.brzezinska@cresk.edu.pl

24.

Popularyzacja i pielęgnowanie wiedzy o walkach o polską szkołę 1905 r.

Agnieszka Rutkowska
a.rutkowska@cresk.edu.pl

25.

Kartoteka zagadnieniowa w programie SQL.

Agnieszka Szyszkowska-Dziąg
a.szyszkowska@cresk.edu.pl

26.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.

Mariola Szymczak
m.szymczak@cresk.edu.pl

27.

Wychowanie przez czytanie.

Jolanta Wojenka
j.wojenka@cresk.edu.pl

28.

Twórcze wykorzystanie TIK w nauczaniu.

Anna Kowalczyk
a.kowalczyk@cresk.edu.pl

29.

Metody realizacji zadań ruchowych na zajęciach wychowania fizycznego oraz edukacji dla bezpieczeństwa.

Łukasz Wojenka
lukasz.wojenka@cresk.edu.pl

30.

Powieść historyczna dla dzieci; jej funkcje i wpływ na naukę historii.

Sara Bolek
s.bolek@cresk.edu.pl

31.

Uczymy matematyki i fizyki.

Małgorzata Znyk-Kaszewska
m.znyk@cresk.edu.pl