Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach, ul. Stefana Batorego 64D
logotyp-CRE

logo CRE

Kompleksowe wspomaganie pracy szkół

Kompleksowe wspomaganie pracy szkoły / placówki oświatowej

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach zaprasza  dyrektorów szkół i placówek oświatowych z terenu miasta Skierniewice oraz powiatów skierniewickiego, rawskiego i łowickiego do korzystania z nowego modelu wsparcia rozwoju – Wspomaganie szkoły / placówki oświatowej.

Oferujemy:

 • pomoc w rozwiązywaniu  indywidualnych  potrzeb szkoły / placówki oraz wykonywaniu zadań wynikających z polityki oświatowej;
 • współdziałanie w diagnozowaniu potrzeb szkoły/ placówki we współpracy z dyrektorem i nauczycielami;
 • wspieranie w zakresie planowania, realizacji  i ewaluacji  działań służących rozwiązywaniu zdiagnozowanych problemów;

Organizujemy:

 • wsparcie  w zakresie diagnozowania potrzeb i planowania działań służących ich zaspokojeniu;
 • formy doskonalenia wynikające ze zdiagnozowanych potrzeb szkoły/placówki;
 • konsultacje indywidualne i zespołowe, w tym on-line oraz zapewniamy dostęp do informacji pedagogicznej;
 • sieci przedmiotowe lub problemowe dla kadry kierowniczej i nauczycieli;
 • płaszczyznę do promocji osiągnięć oraz upowszechniania przykładów dobrych praktyk szkół/placówek objętych wspomaganiem.

W roku szkolnym 2023-2024  proponujemy realizację szkoleń w formie:

 • seminariów
 • konsultacji zbiorowych
 • konsultacji indywidualnych
 • rad szkoleniowych

Dyrektor szkoły/placówki oświatowej zainteresowany wspomaganiem proszony jest o przesłanie ZGŁOSZENIA na adres Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach.

Druki do pobrania
https://cresk.edu.pl/druki-do-pobrania/

Zapraszamy Państwa do współpracy!