Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach, ul. Stefana Batorego 64D
logotyp-CRE

logo CRE

Seminarium „Wartość umiejętności krytycznego myślenia w edukacji i wychowaniu dziecka w wieku przedszkolnym/młodszym wieku szkolnym”

Adresaci:

nauczyciele wychowania przedszkolnego, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej.

Termin i miejsce realizacji:

13 VI 2024 r., godz. 15:30, Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach, ul. Stefana Batorego 64D

Kierownik formy:

Anna Garstka, nauczyciel-doradca metodyczny wychowania przedszkolnego Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach.

Zapisy na szkolenie:

https://cresk.edu.pl/szkolenia/zapisy/