Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach, ul. Stefana Batorego 64D
logotyp-CRE

logo CRE

Doradztwo zawodowe

Publikacje Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi

Poradniki Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Łodzi

Publikacje nauczycieli

Materiał szkoleniowy dla przewodniczących Zespołów Egzaminacyjnych przeprowadzających egzamin zawodowy w formule 2019 PDF 1 MB

OGÓLNOPOLSKI TYDZEŃ KARIERY

Publikacje z zakresu edukacji i poradnictwa zawodowego zebrane i opracowane przez Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Oddział w Skierniewicach we współpracy z WODN w Skierniewicach i innymi instytucjami:


Zeszyt Nr 9/2018 PDF 1 MB