Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach, ul. Stefana Batorego 64D
logotyp-CRE

logo CRE

Publiczna prezentacja wyników autoewaluacji w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego w Rawie Mazowieckiej

W dniu 27 maja 2024 roku w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego w Rawie Mazowieckiej odbyła się publiczna prezentacja wyników autoewaluacji działań placówki w zakresie realizacji edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia.

 

W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele wielu instytucji wspierających Szkołę w realizacji zadań nakierowanych na potęgowanie zdrowia całej społeczności szkolnej.

 

Dyrektor Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach Marzenna Piwowar-Zrazek, pełniąca także zadania Wojewódzkiego Koordynatora Łódzkiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie Województwa Łódzkiego podziękowała  nauczycielom, pracownikom niepedagogicznym Szkoły, wszystkim uczniom oraz ich rodzicom i dziadkom za liczne aktywności w kierunku ku zdrowiu i dla zdrowia. Podkreśliła, że sporządzi pozytywną rekomendację do Ministra Edukacji Narodowej za pośrednictwem Krajowego Koordynatora SzPZ  celem ponownego nadania Szkole Podstawowej nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego w Rawie Mazowieckiej Krajowego Certyfikatu Szkoła Promująca Zdrowie.

 

Fotorelacja z wydarzenia