Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach, ul. Stefana Batorego 64D
logotyp-CRE

logo CRE

Prezentacja wyników autoewaluacji w siedzibie Szkoły Podstawowej w Słupi

W dniu 7 czerwca 2024 roku w siedzibie Szkoły Podstawowej w Słupi odbyła się druga część publicznej prezentacji wyników autoewaluacji działań placówki w obszarze promocji zdrowia, z podaniem konkretnych osiągnięć – mocnych stron Szkoły.

 

W uroczystości uczestniczyła licznie zgromadzona społeczność szkolna, w tym rodzice i dziadkowie dzieci oraz przedstawiciele instytucji wspierających szkołę w realizacji zadań w tematyce wiodącej. Organ prowadzący szkołę reprezentował Wójt Gminy Słupia, Mirosław Matulski. Nadzór pedagogiczny reprezentowała Irena Maria Lesiak, starszy wizytator Delegatury Kuratorium Oświaty w Łodzi z siedzibą w Skierniewicach, w zastępstwie p. Ewy Szymczyk, dyrektora; Państwową Inspekcję Sanitarną w Skierniewicach Dorota Rosińska, Zastępca Państwowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach oraz Zastępca Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Skierniewicach. Parafię pw. Św. Mikołaja w Słupi reprezentował ks. Witold Panek.

 

Dyrektor Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach, Marzenna Piwowar-Zrazek, pełniąca także zadania Wojewódzkiego Koordynatora Łódzkiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie Województwa Łódzkiego, podziękowała nauczycielom, pracownikom niepedagogicznym szkoły, wszystkim uczniom, ich rodzicom i dziadkom oraz instytucjom współpracującym ze szkołą za liczne aktywności na rzecz wzmacniania i potęgowania zdrowia. Wskazała atuty szkoły i obszary do doskonalenia. Przekazała Anecie Klimczyk, Dyrektorowi Szkoły, książki do szkolnej biblioteki. Podkreśliła, że sporządzi pozytywną rekomendację do Ministra Edukacji Narodowej za pośrednictwem Krajowego Koordynatora SzPZ celem ponownego nadania Szkole Podstawowej Słupi Krajowego Certyfikatu Szkoła Promująca Zdrowie.