Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach, ul. Stefana Batorego 64D
logotyp-CRE

logo CRE

Polityka jakości

Misją Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach jest wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli, wychowawców, kadry kierowniczej poprzez świadczenie usług szkoleniowych oraz bibliotecznych na najwyższym poziomie, w formach i miejscach spełniających oczekiwania Klienta poprzez:

  • dostosowanie wymagań szkoleniowych do indywidualnych potrzeb naszych Klientów,
  • przygotowanie kadry kierowniczej, administracyjnej i nauczycieli do profesjonalnego, zgodnego z wymogami rynku, wykonywania przypisanych im zadań,
  • wspomaganie funkcjonowania szkół i placówek oświatowych,
  • organizowanie sieci współpracy i samokształcenia,
  • wspieranie każdego nauczyciela w rozwoju zawodowym,
  • prowadzenie działań na rzecz integracji lokalnego środowiska oświatowego,
  • wspieranie procesu kształcenia i doskonalenia nauczycieli działalnością biblioteczną.

System Zarządzania Jakością w placówce to spełnienie wymagań normy ISO 9001:2015 dostosowanych do potrzeb naszych Klientów, a także zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług szkoleniowych i bibliotecznych.

Gwarancją osiągnięcia powyższych celów jest ciągłe podnoszenie kwalifikacji kadry Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach oraz systematyczne badanie zadowolenia Klientów.

Cele jakości zawarte są w Rocznym Programie Działania Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach.

Przegląd celów dotyczących jakości odbywa się raz w roku podczas przeglądu zarządzania.
Realizacja celów jakości dokonywana jest w Sprawozdaniu z Rocznego Programu Działania Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach.

Dyrektor Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach zapewnia ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością oraz zobowiązuje się do spełnienia mających zastosowanie wymagań.
Polityka jakości jest znana także zainteresowanym stronom. Jej treść jest umieszczona na stronie WWW oraz wywieszona na tablicy w holu Centrum oraz w Filiach Biblioteki Pedagogicznej.

Polityka Jakości realizowana jest w ramach wdrożonego Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015, przy pełnym zaangażowaniu kierownictwa Centrum Rozwoju Edukacji WŁ w Skierniewicach i wszystkich pracowników.

Pełna treść Polityki Jakości PDF 171 KB