Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach, ul. Stefana Batorego 64D
logotyp-CRE

logo CRE

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach

W skład Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach wchodzą:

  • Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach,
  • Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach wraz z Filiami w Brzezinach, Łowiczu i Rawie Mazowieckiej.

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach jest publiczną i samodzielną placówką zajmującą się kształceniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli oraz pracowników niebędących nauczycielami poprzez wspieranie tego procesu działalnością biblioteczną.

 

Do zadań Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach należy:

  • planowanie i organizowanie różnorodnych form doskonalenia zawodowego dla kadry kierowniczej oświaty i nauczycieli, a także pracowników niepedagogicznych,
  • wspieranie szkół i placówek oświatowych poprzez organizowanie różnych form pracy z użytkownikiem biblioteki. Formy są adresowane w szczególności dla nauczycieli i uczniów oraz środowiska lokalnego. Tematyka i rodzaj działalności bibliotecznej jest uzupełnieniem procesu dydaktyczno-wychowawczego.

Głównym celem Centrum jest:

  • wspomaganie szkół i placówek oświatowych poprzez zapewnienie każdemu klientowi Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach wsparcia w jego rozwoju zawodowym, doskonalenie i zdobywanie nowych kompetencji, wymianę doświadczeń pedagogicznych, prowadzenie działań na rzecz integracji lokalnego środowiska oświatowego, upowszechnianie przykładów nowatorskich inicjatyw i  praktyk poprzez wspieranie tego procesu działalnością biblioteczną,
  • organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, którzy w zorganizowany sposób współpracują ze sobą w celu doskonalenia swojej pracy poprzez wymianę doświadczeń,
  • organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego,
  • gromadzenie, opracowywanie, ochrona, przechowywanie i udostępnianie użytkownikom materiałów bibliotecznych, w tym dokumentów piśmienniczych, zapisów obrazu i dźwięku oraz zbiorów multimedialnych.

Organem prowadzącym Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach jest Samorząd Województwa Łódzkiego.

 

Organem prowadzącym nadzór pedagogiczny nad Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach jest Łódzki Kurator Oświaty.

 

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach to profesjonalna placówka oświatowa świadcząca usługi edukacyjne i biblioteczne, odpowiadające stale diagnozowanym potrzebom klienta oraz poszukująca rozwiązań skutecznie wpływających na podniesienie jakości pracy szkół i placówek oświatowych powiatów: rawskiego, łowickiego, skierniewickiego i miasta Skierniewice.

 

Realizatorami zadań statutowych w Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach są nauczyciele-konsultanci, nauczyciele-doradcy metodyczni różnych specjalności, nauczyciele-bibliotekarze oraz osoby współpracujące z Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach.

 

Tekst łatwy do czytania