Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach, ul. Stefana Batorego 64D
logotyp-CRE

logo CRE

Konferencja „Ocenianie wspierające rozwój ucznia w szkolnictwie zawodowym”

W dniu 12 czerwca 2024 r. w auli Akademii Nauk Stosowanych Stefana Batorego w ramach projektu “Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych odbyła się konferencja pod hasłem „Ocenianie wspierające rozwój ucznia w szkolnictwie zawodowym”.

 

Celem konferencji było zaprezentowanie nowoczesnych metod oceniania, które wspierają rozwój uczniów, podnoszą ich motywację do nauki oraz przygotowują ich do wymagań rynku pracy.

 

Wydarzenie skierowane było do dyrektorów szkół, nauczycieli akademickich, nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących i przedmiotów zawodowych, doradców zawodowych, studentów.

 

Konferencję otworzyła dyrektor Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach Marzenna Piwowar-Zrazek. dr Magdalena Ustaborowicz – koordynator projektu “Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych”, zapoznała uczestników konferencji z inicjatywą utworzenia Systemu Doradztwa Zawodowego będącego częścią ww. projektu. Gościem wydarzenia była m.in. Maria Irena Lesiak, starszy wizytator Delegatury Kuratorium Oświaty w Łodzi z siedzibą w Skierniewicach, która podkreśliła funkcję oceniania i obowiązki nauczycieli w tym zakresie.

Kolejne punkty konferencji to wykłady:

  • (Nie) zwykłe ocenianie, które pomaga w rozwijaniu szkolnej wiedzy i kompetencji zawodowych – Małgorzata Ostrowska, Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie
  • Czego uczymy uczniów przyjmując określone strategie oceniania wewnątrzszkolnego? Ocenianie jako element ukrytego programu szkoły – dr Anna Abramczyk, Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
  • Ocenianie wspierające uczenie się – Joanna Walczak, Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu
  • System oceniania a trajektorie zawodowe – analiza wpływu na ścieżki kariery – Kinga Kwiatkowska, Akademia Nauk Stosowanych Stefana Batorego
  • Gamifikacja – jej rola w rozwoju kompetencji i umiejętności zawodowych – Piotr Klimczyk, Akademia Nauk Stosowanych Stefana Batorego

 

W wydarzeniu udział wzięło 100 osób. Konferencja, tłumaczona na Polski Język Migowy, była także transmitowana na żywo. Zapis konferencji znajduje się na kanale YouTube: zapis konferencji.