Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach, ul. Stefana Batorego 64D
logotyp-CRE

logo CRE

Kadra

Konsultanci

MARZENNA

PIWOWAR-ZRAZEK

DYREKTOR

Nauczyciel-konsultant

Obszar działania:
promocja zdrowia i bezpieczeństwo

 

m.piwowar@cresk.edu.pl

Numer pokoju: 1

 (46) 833 20 04 wew. 225

przycisk z napisem szkolenia

RADOSŁAW

MAŁKUS

WICEDYREKTOR

Nauczyciel-konsultant

Obszar działania:
geografia i projekty

 

r.malkus@cresk.edu.pl

Numer pokoju: 2

 46 833 20 04 wew. 202

przycisk z napisem szkolenia

ANNA

CHĘCIELEWSKA

Nauczyciel-konsultant

Obszar działania: doradztwo zawodowe

a.checielewska@cresk.edu.pl

Numer pokoju: 7

 46 833 20 04 wew. 207

Konsultacje:

poniedziałek, środa, piątek: 15:00 – 19:00

wtorek: 16:30 – 19:00

czwartek: 16:00 – 19:00

przycisk z napisem szkolenia

ROBERT

GRUSZEWSKI

Nauczyciel-konsultant

Obszar działania: informatyka

r.gruszewski@cresk.edu.pl

Numer pokoju: 6

 46 833 20 04 wew. 210

Konsultacje:
poniedziałek-wtorek: 14:00 – 18:45
środa: 14:00 – 17:30
czwartek: 14:00 – 18:30

przycisk z napisem szkolenia

dr BEATA

KROKOCKA

Nauczyciel-konsultant

Obszar działania: animacja pracy twórczej, zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne

b.krokocka@cresk.edu.pl

Numer pokoju: 9

 46 833 20 04 wew. 205

Konsultacje:

poniedziałek-piątek: 8:00 – 15:00

przycisk z napisem szkolenia

KATARZYNA

MAŃKOWSKA

Nauczyciel-konsultant

Obszar działania: kształcenie zawodowe

k.mankowska@cresk.edu.pl

Numer pokoju: 3

 46 833 20 04 wew. 203

Konsultacje:

środa: 8:00 – 11:00

przycisk z napisem szkolenia

ELŻBIETA

MASNY

Nauczyciel-konsultant

Obszar działania: przedmioty humanistyczne

e.masny@cresk.edu.pl

Numer pokoju: 9

 46 833 20 04 wew. 205 

Konsultacje:

poniedziałek-piątek: 8:00 – 15:00

czwartek 13:30 – 15:00

przycisk z napisem szkolenia

MAGDALENA

MIKULCZYK

Nauczyciel-konsultant

Obszar działania: praca z uczniem
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

m.mikulczyk@cresk.edu.pl

Numer pokoju: 6

 46 833 20 04 wew. 210

Konsultacje:
poniedziałek-wtorek: 15:00 – 19:15
środa-czwartek: 14:30 – 19:00

przycisk z napisem szkolenia

MAREK

RAWSKI

Nauczyciel-konsultant

Obszar działania: wychowanie

m.rawski@cresk.edu.pl

Numer pokoju: 3

 46 833 20 04 wew. 203

Konsultacje:

poniedziałek-piątek: 8:00 – 15:00

przycisk z napisem szkolenia

ks. dr ROMAN

SĘKALSKI

Nauczyciel-konsultant

Obszar działania: katecheza

 

r.sekalski@cresk.edu.pl

Numer pokoju: 6

 46 833 20 04 wew. 210

Konsultacje:

środa: 8:00 – 15:00

przycisk z napisem szkolenia

TERESA

USZYŃSKA

Nauczyciel-konsultant

Obszar działania: pomoc
psychologiczno-pedagogiczna

t.uszynska@cresk.edu.pl

Numer pokoju: 6

 46 833 20 04 wew. 210

Konsultacje:

wtorek: 14:30 – 19:00

czwartek: 14:30 – 18:45

przycisk z napisem szkolenia

MAŁGORZATA

WRZODAK

Nauczyciel-konsultant

Obszar działania: edukacja polonistyczna
i biblioteki

m.wrzodak@cresk.edu.pl

Numer pokoju: 7

 46 833 20 04 wew. 207

Konsultacje:

poniedziałek-piątek: 8:00 – 15:00

przycisk z napisem szkolenia

Doradcy metodyczni

MARIA

BIERNAT

Doradca metodyczny

edukacji wczesnoszkolnej

m.biernat@cresk.edu.pl

 46 833 20 04 wew. 209

Konsultacje:

wtorek 9:45 – 11:15

czwartek 12:00 – 13:30

przycisk z napisem szkolenia

ANNA

GARSTKA

Doradca metodyczny
wychowania przedszkolnego

an.garstka@cresk.edu.pl

 46 833 20 04 wew. 209

Konsultacje:

wtorek 14:30 – 16:00

czwartek 14:30 – 16:00

przycisk z napisem szkolenia

RENATA

STĘPNIAK

Doradca metodyczny
religii

r.stepniak@cresk.edu.pl

 46 833 20 04 wew. 209

Konsultacje:

wtorek 14:30 – 16:00

czwartek 13:30 – 15:00

przycisk z napisem szkolenia

ALICJA

WACHNIANIN-MĘCINA

Doradca metodyczny historii i wiedzy o społeczeństwie

a.wachnianin@cresk.edu.pl

 46 833 20 04 wew. 209

Konsultacje:

wtorek 14:30 – 16:30

czwartek 15:20 – 16:20

przycisk z napisem szkolenia

ŁUKASZ

WOJENKA

Doradca metodyczny edukacji dla bezpieczeństwa/wychowania fizycznego

lukasz.wojenka@cresk.edu.pl

 46 833 20 04 wew. 209

Konsultacje:

wtorek 14:30 – 16:00

środa 8:30 – 10:00

przycisk z napisem szkolenia

MAŁGORZATA

ZNYK-KASZEWSKA

Doradca metodyczny
matematyki/fizyki

m.znyk@cresk.edu.pl

 46 833 20 04 wew. 209

Konsultacje:

poniedziałek 12:30 – 14:00

środa 8:30 – 10:00

przycisk z napisem szkolenia

Nauczyciele-Bibliotekarze

MAŁGORZATA

BARTNICKA

Kierownik Filii w Brzezinach

Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach 

Filia w Brzezinach

 

m.bartnicka@cresk.edu.pl

 46 874 20 29

BEATA

SAWICKA

Kierownik Filii w Łowiczu

Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach 

Filia w Łowiczu

 

b.sawicka@cresk.edu.pl

 46 837 00 11

AGNIESZKA

BAKALARSKA-MAJKA

Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach 

 

a.majka@cresk.edu.pl

 46 833 40 13

SARA

BOLEK

Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach 

Filia w Rawie Mazowieckiej

 

s.bolek@cresk.edu.pl

 46 815 40 14

ELŻBIETA

BROCKA

Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach 

Filia w Rawie Mazowieckiej

 

e.brocka@cresk.edu.pl

 46 815 40 14

ANETA

BRZEZIŃSKA

Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach 

 

a.brzezinska@cresk.edu.pl

 46 833 40 13

ELŻBIETA

BURZYŃSKA

Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach 

 

e.burzynska@cresk.edu.pl

 46 833 40 13

ANNA

KOWALCZYK

Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach

 

a.kowalczyk@cresk.edu.pl

 46 833 40 13

AGNIESZKA

RUTKOWSKA

Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach 

 

a.rutkowska@cresk.edu.pl

 46 833 40 13

MONIKA

SIBIELAK

Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach 

Filia w Łowiczu

 

m.sibielak@cresk.edu.pl

 46 837 00 11

MAŁGORZATA

SIUCIŃSKA

Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach

Filia w Brzezinach

 

m.siucinska@cresk.edu.pl

46 874 20 29

IWONA

SZWED

Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach

 

i.szwed@cresk.edu.pl

 46 833 40 13

MARIOLA

SZYMCZAK

Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach

 

m.szymczak@cresk.edu.pl

 46 833 40 13

ALEKSANDRA

SZYSZKOWSKA-DZIĄG

Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach

 

a.szyszkowska@cresk.edu.pl

 46 833 40 13

JOLANTA

WOJENKA

Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach

 

j.wojenka@cresk.edu.pl

 46 833 40 13

MARIOLA

ZIENTAL

Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach

Filia w Łowiczu

 

m.ziental@cresk.edu.pl

46 837 00 11

Administracja

SZYMON

DUDA

Specjalista ds. zamówień publicznych

s.duda@cresk.edu.pl

 46 833 20 04 wew. 250

ANNA

KŁOPOCKA

Zastępca głównego księgowego

a.klopocka@cresk.edu.pl

Numer pokoju: 4

 46 833 20 04 wew. 215

MARCIN

KOWALIK

Informatyk

m.kowalik@cresk.edu.pl

 512 059 216

ALINA

KOZIEŁ

Starszy inspektor

centrum@cresk.edu.pl

sekretariat

 46 833 20 04 wew. 250

DARIA

KRASIŃSKA

Specjalista ds. płac

d.krasinska@cresk.edu.pl

Numer pokoju: 4

 46 833 20 04 wew. 206

EWELINA

LASKA

Informatyk

e.laska@cresk.edu.pl

Numer pokoju: 3

46 833 20 04 wew. 203

EWA

MICHALAK

Specjalista ds. kadr

e.michalak@cresk.edu.pl

Numer pokoju: 4

 46 833 20 04 wew. 206

ANNA

MICHALSKA

Specjalista

a.michalska@cresk.edu.pl

sekretariat

46 833 20 04 wew. 201

KAROLINA

SŁAWIŃSKA

Główny księgowy

k.slawinska@cresk.edu.pl

Numer pokoju: 4

 46 833 20 04 wew. 215