Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach, ul. Stefana Batorego 64D
logotyp-CRE

logo CRE

Żołnierze Wyklęci – niezłomni obrońcy Rzeczypospolitej

4 edycja Wojewódzkiego Konkursu tematycznego pn. „Żołnierze Wyklęci – niezłomni obrońcy Rzeczypospolitej”

zolnierze

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w roku szkolnym 2022/2023 kontynuowany jest Wojewódzki Konkurs

„Żołnierze Wyklęci – niezłomni obrońcy Rzeczypospolitej”.

Organizatorzy Wojewódzkiego Konkursu pn. „Żołnierze Wyklęci – niezłomni obrońcy Rzeczypospolitej”:

– Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego przy współudziale Centrów Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego (zwanymi dalej CREWŁ) w Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim, Sieradzu, Skierniewicach i Zgierzu.

Cele Konkursu:

1) upamiętnienie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych;
2) budzenie i utrwalanie dumy z dziedzictwa narodowego;
3) pielęgnowanie polskości oraz rozwój i kształtowanie świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej mieszkańców, a także pielęgnowanie i rozwijanie tożsamości lokalnej;
4) upowszechnienie wiedzy historycznej o żołnierzach Wojska Polskiego, którzy walczyli o niepodległość Polski po II Wojnie Światowej;
5) kultywowanie wartości, ideałów i postaw żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego;
6) doskonalenie umiejętności samodzielnego poszukiwania, gromadzenia i selekcjonowania informacji z różnych źródeł.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych mających siedzibę na terenie województwa łódzkiego.

W roku szkolnym 2022/2023 tematyka Konkursu obejmuje historię działalności żołnierzy Wojska Polskiego w latach 1939 – 1963, którzy walczyli o niepodległość Polski, ze szczególnym uwzględnieniem żołnierzy z województwa łódzkiego.

Przedmiotem Konkursu dla uczniów szkół podstawowych jest:

test wiedzy ogólnej

lub

2) komiks – praca powinna tworzyć zamkniętą całość o objętości minimum 1 a maksymalnie 3 ponumerowanych stron formatu A4, wykonanie techniką dowolną, bohater komiksu – postać żołnierza wyklętego z województwa łódzkiego. Komiksy wraz z kartą zgłoszenia (stanowiącą załącznik Nr 2 do Regulaminu), uczestnicy Konkursu składają do CREWŁ w terminie od 6 lutego 2023 r. do 17 marca 2023 r.

Przedmiotem Konkursu dla uczniów szkół ponadpodstawowych jest wykonanie następującej pracy:

a) prezentacja multimedialna – (szczegóły w załączonym regulaminie);
b) film – (szczegóły w załączonym regulaminie).

W tym roku dodatkowo punktowane będą prace poświęcone żołnierzom z powiatu zamieszkania autora/autorów.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest złożenie pracy konkursowej wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową, stanowiącą załącznik Nr 1 do regulaminu.z dopiskiem:

„Praca na Konkurs pn. „Żołnierze Wyklęci – niezłomni obrońcy Rzeczypospolitej” do Centrum Rozwoju Edukacji Woj. Łódzkiego w Skierniewicach,

Batorego 64 D
96 – 100 Skierniewice.

Osoba do kontaktu: Elżbieta Masny – tel. 795571674
mail e.masny@cresk.edu.pl

REGULAMIN- szkoły podstawowe (PDF 350 KB)
REGULAMIN-szkoły ponadpodstawowe (PDF 267 KB)
BROSZURA (DOC 2 MB)

zolnierze2

18 marca 2022 r. rozstrzygnięto konkurs „Żołnierze Wyklęci – niezłomni obrońcy Rzeczypospolitej”.
W roku szkolnym 2021/2022 tematyka konkursu obejmowała historię działalności żołnierzy Wojska Polskiego w latach 1939 – 1963, którzy walczyli o niepodległość Polski, ze szczególnym uwzględnieniem żołnierzy z województwa łódzkiego. Jury wybrało prace, których opis, narracja lub obraz były merytoryczne i zgodne z prawdą historyczną. Szczególnie wyróżnione zostały prace autorów starających się przedstawić historię Żołnierzy Wyklętych lub epizodu z tej historii w sposób nieszablonowy, ciekawy i niepowtarzalny.

Lista laureatów i finalistów konkursu

Kategoria: Komiks, prezentacja multimedialna i film (PDF 192 KB)

Zołnierze wyklęci - fotografia Zołnierze wyklęci - fotografia