Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach, ul. Stefana Batorego 64D
logotyp-CRE

logo CRE

Projekt Dyrektor

Projekt Dyrektor - logo

Województwo Łódzkie we współpracy z Kuratorium Oświaty w Łodzi opracowało koncept wsparcia dyrektorów szkół i placówek oświatowych w procesie zarządzania pod nazwą  Projekt Dyrektor.  Jest on skierowany do kadry zarządzającej: dyrektorów i wicedyrektorów, szczególnie tych, którzy  funkcję kierowniczą pełnią pierwszą kadencję.

Projekt Dyrektor to cykl bezpłatnych szkoleń doskonalących dla kadry kierowniczej województwa łódzkiego zaplanowanych do końca kolejnego roku szkolnego, realizowanych we wszystkich Centrach Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego. Spotkania będą miały formę seminariów lub warsztatów, podczas których uczestnicy będą mieli okazję poznania przydatnych w pracy zagadnień prezentowanych przez ekspertów.

Harmonogram szkoleń

 1. Nadzór dyrektora nad sekretariatem szkoły. Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Łodzi. 13.11.2023. Stacjonarnie.
 2. Organizacja wycieczek w kontekście praw i obowiązków nauczycieli. Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Łodzi. 15.11.2023. Stacjonarnie.
 3. Zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Łodzi. 20.11.2023. Stacjonarnie.   
 4. BHP w szkole. Bezpieczeństwo w miejscu pracy- obowiązki pracodawcy.  Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach. 21.11.2023. Stacjonarnie.    Szczegółowe informacje: https://cresk.edu.pl/zaproszenie-na-bezplatne-szkolenie-pod-tytulem-bhp-w-szkole-bezpieczenstwo-w-miejscu-pracy-obowiazki-pracodawcy/
 5. Stres i wypalenia zawodowe. Jak zadbać o swój dobrostan? Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Sieradzu. 29.11.2023. Stacjonarnie.
 6. Dokumentacja zgodna z RODO – odpowiedzialność dyrektora jako administratora za właściwe dokumentowanie polityki bezpieczeństwa danych osobowych w placówce. Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Łodzi. 29.11.2023. Stacjonarnie.
 7. Zmiany w procedurze awansu zawodowego nauczyciela od 1 września 2022 r. Nowe zasady i przepisy przejściowe. Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Sieradzu. 07.12.2023. Online.
 8. Ocena pracy nauczyciela i dyrektora placówki oświatowej. Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Łodzi. 13.12.2023. Stacjonarnie.
 9. Procedura niebieskiej karty. Nakazy i zakazy sprawcy. Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim. 16.01.2024.Stacjonarnie.
 10. Narkotyki – walizka edukacyjna. Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim. 22.02.2024.Stacjonarnie.      
 11. Wykorzystywanie seksualne dzieci – sygnały ostrzegawcze, interwencja i budowa skutecznej ochrony dzieci w szkole. Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Zgierzu. 13.02.2024. Online.

 12. Standardy Ochrony Małoletnich – obowiązki szkół i placówek oświatowych. Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach. 23.04.2024. Stacjonarnie.

Szczegółowych informacji na temat szkoleń udzielają poszczególne Centra Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego odpowiedzialne za ich zorganizowanie.